Vražda Johna F. Kennedyho

26. září 2009 v 16:17 | Aďa |  Atentáty

VRAŽDA KENNEDYHO -
BUDE NIEKEDY UZATVORENÁ?


Pred desiatimi rokmi pri tridsiatom výročí atentátu na prezidenta Kennedyho, vydal známy americký historik Gerald Posner knihu Case Close (Prípad uzavretý). V takmer päťstostránkovej štúdii krok za krokom jednoznačne vyvracal sprisahanecké a konšpiračné teórie, ktoré sa okolo tragických udalostí z Dallasu 1963 nakopili. A na internete boli postupne zverejňované i všetky zásadné informácie - od záverov vyšetrovania Wattenovej komisie a Zvláštneho výboru snemovne, cez dokumenty Národného archívu a vedecké štúdie renomovaných vedcov až po fotky pitevného nálezu prezidenta Kennedyho.

I keď americkú verejnosť sa stále nedarí presvedčiť, diskusia v akademickej obci sa zjavne posunula. Ale súdiac podľa článkov publikovaných v slovenských i českých médiách, v našich končinách zostávame serióznej debate ešte veľa dlžní

KOĽKO VÝSTRELOV PADLO A ODKIAĽ
V priebehu rokov už takmer všetky médiá špekulovali o druhom strelcovi. Ondřej Šturma v Lidových novinách z 21. novembra v článku 40 let od atentátu století suverénne tvrdí, že Kennedy bol "zasiahnutý tromi guľkami". Tým celkom popiera nielen pitevný nález, ale aj výpovede viac než dvoch stoviek svedkov, z ktorých 88 percent uviedlo, že počuli iba tri výstrely a ďalších 5 percent počulo dokonca len dva. Ostatní uvádzali od štyroch do ôsmich výstrelov. Nikto zo svedkov, ktorí boli prítomní a bezprostredne po atentáte vypočúvaní. Pritom netvrdil, že videl alebo počul strelca na tzv. trávnatom pahorku. O ktorom Šturma a ostaní najčastejšie špekulujú.

O "trávnatom pahorku" (grassy knoll) sa po prvý raz zmieňuje Merrman Smith, spravodajca agentúry United Press International (UPI). Sledoval prezidenta Kennedyho v tzv. novinárskom aute a vo svojej depeši 25 minút po atentáte, uviedol: "Niektorí tajní agenti sa domnievajú, že sa strieľalo z automatickej pušky smerom na pravú zadnú časť prezidentovho auta, pravdepodobne z trávnatého pahorku, ktorý polícia zaistila". Hoci Smith žiadneho podozrivého nevidel, týmto výrokom rozpútal nekončiacu sa debatu o druhom strelcovi.

Nečudo, že keď prípad Kennedyho vraždy Zvláštny výbor snemovne v roku 1978 znovu otvoril, 44 percent svedkov (zo 178) nedokázalo jednoznačne určiť miesto, odkiaľ strely prichádzali. Len 28 percent z nich opäť zopakovalo, že to bolo z budovy Texaského knižného skladu, kde sa našla atentátnikova zbraň a vystrelené nábojnice. Ďalších 12 percent poukazovalo na trávnatý pahorok a 17 percent určilo iné miesta, ktoré sa však dali ľahko vylúčiť. Aj tak, len 2 percentá svedkov, t. j. štyria zo 178 tvrdili, že streľba vychádzala z viac než jedného miesta! Na týchto dvoch percentách sú založené prakticky všetky konšpiračné a sprisahanecké teórie o druhom strelcovi a štvrtom výstrele.

PREČO PRÁVE TRÁVNATÝ PAHOROK?
Prvým, kto po streľbe dorazil na trávnatý pahorok, bol policajt Clyde Haygood. V čase streľby na Dealey Plaza bol o jeden blok ďalej. Keď prišiel na miesto činu prezidentova kolóna bola už dávno preč. Haygood nemal vôbec potuchy odkiaľ sa strieľalo. Po tom, čo zastavil svoju motorku, rozbehol sa smerom k železničnému mostu (teda smerom na pahorok), kde videl iného policajta. A v tej istej chvíli sa za ním rozbehli aj niekoľkí ľudia v domnienke, že Haygood niekoho prenasleduje. To však už od atentátu uplynulo vyše minúty. S odstupom niekoľkých mesiacov a rokov - len čo sa začali množiť pochybnosti o správnosti oficiálneho vysvetlenia - si mnohí ľudia zrazu začali spomínať, že "niečo" počuli, tí odvážnejší vraj, že i videli.

Existenciu údajného druhého strelca má dokazovať aj niekoľko fotografií. Na technicky najvydarenejšej z nich od Phila Willisa sa skutočne dá rozoznať čosi, čo je možné nazvať siluetou jedného, možno dokonca i dvoch ľudí. Práve táto fotografia sa stala jedným z hlavných dôkazov stúpencov teórií o druhom strelcovi.

Tieto teórie však celkom ignorujú svedectvo Marilyn Sitzmanovej, ktorá stála vedľa amatérskeho kameramana Zaprudera. Opakovane vyhlásila,, že na onom mieste sedel na lavičke pár mladých ľudí, ktorí niečo jedli a popíjali kolu. A vo chvíli, keď prezidentovo auto zmizlo v podjazde, jeden z nich odhodil plechovku cez vysoký múr. Dopad tejto plechovky na betón bol podľa Sitzmanovej "oveľa hlučnejší ako samotné výstrely". Špecifická akustika na Dealey Plaza mohla vyvolať dojem, že sa strieľalo práve odtiaľto.

Je zaujímavé, že niektorí svedkovia si z veľkej diaľky všimli akési "obláčiky dymu" na trávnatom pahorku, akoby vychádzajúce zo strieľajúcej zbrane. Sitzmanová so Zapruderom si paradoxne nič zvláštneho - okrem incidentu s plechovkou koly - nevšimli, hoci práve oni majú najlepší výhľad.

OLIVER STONE A JFK
Vo filme Olivera Stona JFK hlavný hrdina Kevin Costner (stvárňujúci skutočnú postavu Jimma Garrisona) tiež vyhlásil, že existuje 51 svedkov, ktorí počuli výstrely z trávnatého pahorka. Podobne i Josiah Thompshon, autor bestselleru Šesť sekúnd v Dallase (a s ním veľa ďalších) uvádza, že polovica z 33 kľúčových svedkov udávala trávnatý pahorok ako miesto, odkiaľ zazneli výstrely.

Vysvetlenie je však celkom jednoduché: títo autori si upravili výpovede svedkov tak, aby to vyhovovalo ich tvrdeniu. Rozoberme si niektoré vyhlásenia.

Policajt Bobby Hargis, ktorý šiel na motorke v prezidentskej kolóne, povedal: "Za nič na svete nedokážem povedať, odkiaľ sa strieľalo..." Abraham Zapruder tvrdil: "Zvuk príliš rezonoval... bola tam príliš veľká ozvena, ktorá všetko prehlušila." Takmer totožne sa vyjadrili i James Tague a William Shelley.

Všetky tieto výpovede, a veľa iných, vytvorili konšpiračné teórie používané ako dôkazy potvrdzujúce streľbu z trávnatého pahorku!

ÚLOHA MAFIE
Ivan Brož vo svojom článku Osudné výstrely v Dallase (HR č. 10/2003) vyjadril podozrenie, že do vraždy bola zapletená mafia. Svoje tvrdenie opiera o Zvláštne vyšetrovania Snemovne reprezentantov z rokov 1978 - 1979, ktoré dospelo k záveru, že "Oswald bol zapojený do sprisahania, na ktorom sa mohli podieľať i mafiánske organizácie organizovaného zločinu." Je to dosť odvážne vyhlásenie. Komisia totiž predovšetkým potvrdila, že jediným vrahom Kennedyho bol Lee H. Oswald. Ten zavraždil i policajta Tippita, ktorý sa ho pokúsil zatknúť krátko po atentáte. Hoci komisia nevylúčila, že by vo vražde mohli figurovať jednotlivci z podsvetia, nenašla žiadne spojenie medzi Oswaldom a organizovaným zločinom.

V tejto súvislosti sa najčastejšie špekulovalo o troch mužoch: odborárskom vodcovi Jimmovi Hoffovi a o dvoch šéfoch mafie, Santovi Trafficantom a Carlosovi Marcellovi.

O Hoffovi máme najdôveryhodnejšie informácie od jeho zástupcu Edwarda Partina, ktorému Hoffa bezhranične dôveroval. Partin bol zatknutý, odsúdený a začal spolupracovať s FBI. Tvrdil, že so svojim šéfom diskutovali o zavraždení Johna Kennedyho, lež jeho brata, ministra spravodlivosti, Roberta F. Kennedyho. Táto diskusia však zrejme predstavovala len ich zbožné želanie, pretože svoje plány sa nikdy nepokúsili zrealizovať.

Výpovede Partina potvrdzujú i záznamy z odpočúvania mafiánskeho centra v Chicagu, ktoré FBI v rokoch 1959 - 1965 permanentne monitorovala. Tisíce hodín nahrávok z tohto odpočúvania sú plné nenávisti a túžby zabiť Roberta Kennedyho. Ale nikde ani zmienka o snahe tieto plány zrealizovať!

Podozrenie o zapojení Santa Trafficanteho do Kennedyho vraždy vzniesol istý kubánsky emigrant, José Aleman, ktorý údajne v septembri 1962 počul rozhovor s Trafficantem, v ktorom mali padnúť slová o tom, že "prezident bude zastrelený". Jeho tvrdenie však malo nedostatky. Aleman Trafficanteho prakticky nepoznal. Je preto namieste otázka, prečo by šéf mafie hovoril o takých citlivých záležitostiach pred cudzím človekom? A Aleman sám neskôr dodal, že si nie je istý tým, čo presne počul.

Tiež obvinenia vznesené voči vodcovi neworleánskeho podsvetia, Carlosovi Marcellovi, pokrivkávajú. Pri jednom stretnutí mal Carlosa v debate o Robertovi Kennedym mafián stratiť trpezlivosť a vykríknuť: "Liversi na pietra di la scarpa!". Čo v preklade znamená: "Dajte mi ten balvan z nohy preč!" Becker podľa ďalších indícií údajne usúdil, že hovorí o plánovanom atentáte. Ale hoci bol Carlosov telefón neustále odpočúvaný FBI, žiaden iný náznak o jeho napojení na vraždu Kennedyho sa nepodarilo zaznamenať.

Posledný, kto spojil týchto troch mužov, bol Frank Ragano, právnik, ktorý zastupoval Trafficanteho i Hoffa. V senzačnom vyhlásení z januára 1992 tvrdil, že ho Hoffa požiadal, aby povedal "Marcellovi a Trafficantemu, že musia zabiť prezidenta". Tým však úplne poprel svoju výpoveď pre FBI z roku 1967. Vtedy takúto možnosť označil za smiešnu.

To, že mafia nebola ochotná ani dostatočne silná zabiť prezidenta, naznačuje, ak nie priam dokazuje, aj ďalšia skutočnosť. Podľa Raganových výpovedí obaja mafiánski bosovia odmietli zavraždiť svojho konkurenta, Franka Fitsimonsa, pretože sa necítili dostatočne mocní. Ak sa teda nedokázali zbaviť konkurenčnej mafie, púšťali by sa do vraždy prezidenta?

OBNOVENÉ VYŠETROVANIE SNEMOVNE
Medzi vyšetrovaním Warrenovej komisie z roku 1964 a vyšetrovaním Zvláštneho výboru Snemovne reprezentantov v roku 1979, sa objavil de facto len jeden zásadný rozdiel.

Snemovňa došla k záveru, že s 95-percentnou istotou existoval štvrtý výstrel z priestoru trávnatého pahorku - a to napriek tomu, že nikoho nezasiahol a guľka sa nikdy nenašla.

Objavom bol však záznam z vysielačky, umiestnenej na motorke policajta, ktorý sprevádzal Kennedyho kolónu. Ale problém bol v tom, že policajt si nebol celkom istý, že ju mal po celý čas zapnutú a na nahrávke nie sú žiadne zvuky po výstreloch, ani nič, čo by sa tomu podobalo. Po podrobnom skúmaní však vedci objavili impulzy ("impulse patterns"), ktoré mohli indikovať štyri výstrely. Komisia preto najprv došla k záveru, že pravdepodobnosť štvrtého výstrelu je 50 percent. Pár dní pred plánovaným zverejnením svojej správy však dostala novú analýzu, ktorá zvyšovala pravdepodobnosť štvrtého výstrelu až na 95 percent. Komisia ju prijala a bez ďalšieho skúmania aj zverejnila.

Túto spornú kapitolu nakoniec uzavrela až 12-členná komisia vedcov z Národnej vedeckej akadémia, menovaná v roku 1982. Jej predseda, profesor Norman Ramsey z Harvardskej univerzity v takmer 100-stranovej správe konštatoval, že závery Zvláštneho výboru obsahujú "zásadné chyby" a "žiadne zvukové záznamy", ktoré by dokazovali existenciu štvrtého výstrelu neexistujú.

Aj keď sa pri vytváraní filmu dáva režisérom voľnosť pri interpretácii dejín, Oliver Stone očividne postavil všetky známe fakty na hlavu. Nekriticky prebral názory štátneho tajomníka Jimma Garrisona, ktorý svoje podozrenie založil pôvodne na tvrdení, že za atentátom stojí sprisahanie homosexuálov proti fešnému a úspešnému prezidentovi. Do atentátu postupne "namočil" CIA, FBI, viceprezidentov Johnsona a Nixona, Výbor náčelníkov štábu a niektorých členov Kongresu - demokratov i republikánov. A keď ktokoľvek jeho tézy spochybňoval, stal sa hneď spolupáchateľom.

Garrison neváhal obviniť dokonca Roberta F. Kennedyho, brata zavraždeného prezidenta, že je to práve on, kto zámerne zakrýva informácie, keď tiež verejne vyjadril svoje pochybnosti.

TEÓRIA JEDINEJ GUĽKY
Podľa výsledkov šetrenia Warrenovej komisie Oswald strieľal trikrát, z toho prvýkrát minul. Druhá guľka zasiahla Kennedyho do chrbta tesne pod hrdlom, preletela hrudníkom a pravou rukou guvernéra Connalyho a zastavila sa v jeho stehne. Tretia strela zasiahla Kennedyho do hlavy.

Takéto vysvetlenie však začalo budiť rozpaky: trajektóriu druhej guľky označili kritici za tzv. Teóriu zázračnej guľky ("magic bullet theory"). Je potrebné povedať, že časť Warrenovej správy tu skutočne mala svoje čiastkové nedostatky. Najhrubší prehmat začal už pri rekonštrukcii atentátu, keď FBI nepoužila rovnaký model špeciálne upravenej prezidentskej limuzíny. Okrem toho nesprávne vyrátala čas, ktorý Oswald potreboval na vystrelenie troch guliek. A vôbec nevenovala pozornosť prvému výstrelu, ktorého guľka minula Kennedyho auto a zasiahla jedného diváka.

Napriek tomu najnovšie analýzy Zapruderovho filmu využívajúce moderné počítačové technológie (nedostupné pri vyšetrovaniach v rokoch 1964 a 1978/79), nielenže potvrdzujú závery Warrenovej správy, ale priamo vylučujú existenciu strelca na trávnatom pahorku.

TAJOMNE VYZERAJÚCI MUŽI NA DEALEY PLAZA
Článok v Lidových novinách sa ďalej zmieňuje o tajomných postavách, ktoré svedkovia videli tesne pred príjazdom prezidentskej kolóny.

Jednou z nich má byť zrejme aj muž, ktorý na Dealey Plaza len 12 minút pred príjazdom prezidentskej kolóny dostal epileptický záchvat. Odviezli ho do Parklandskej nemocnice, ale pri vyšetrovaní sa o tom, že by mu tu boli poskytli lekársku starostlivosť nenašli žiadne záznamy. Stone vo filme JFK preto dochádza k záveru, že tento muž svoju epilepsiu len predstieral, aby odlákal pozornosť a mohol dať atentátnikovi čas na zaujatie pozície. Film však už zabúda dodať, že oného muža identifikovali. Volal sa Jerry Belknap a z nemocnice odišiel predčasne, pretože sa po zhltnutí tabletky aspirínu cítil lepšie. FBI akékoľvek jeho zapojenie do atentátu vylúčila.

Ďalším tajomných mužom je "muž s dáždnikom", ktorý podľa Stona mal na osudnom námestí dávať atentátnikom signál, že kolóna sa už blíži. Potom údajne zmizol.

I toto je lož. "Muž s dáždnikom" sa volal Louie Steven Witt a svoje zvláštne správanie s dáždnikom vysvetlili tým, že chcel prezidentovi Kennedymu pripomenúť správanie sa jeho otca Josepha Kennedyho, ktorý svojho času podporoval Chamberlainovu politiku appeasmentu. (Chamberlain po svojom návrate z Nemecka na letisku groteskne ohlasoval, že "zachránil mier" a keďže silno pršalo, sprievod nad ním musel neustále držať dáždnik - tým sa stal povestným "mužom s dáždnikom".)

NEVYSVETLITEĽNÉ ÚMRITA?
Ďalším z dávno vyvrátených mýtov je tvrdenie, že vo veľmi krátkom čase prišlo o život celkom osemnásť dôležitých svedkov tohto prípadu.

Autorom tohto tvrdenia je Penn Johnes, ktorý okrem iného veril, že na Dealdy Plaza figurovalo deväť atentátnikov. Svoj názor po prvýkrát publikoval v novinách The London Sunday Times v roku 1967. Z celkom nevysvetliteľných dôvodov do zoznamu započítal aj Lee H. Oswalda, policajta Tippita, ktorého Oswald zastrelil, Jacka Rubyho, ktorý Oswalda zastrelil i Davida Ferrienho, ktorý sa mal podieľať na atentáte, hoci v tom čase v Dallase vôbec nebol. Johnes tiež veril, že súčasťou sprisahania je sám guvernér John Conally, niektorí novinári, dallaská polícia, vojensko-priemyselná lobby a, prirodzene, FBI, CIA, Nixon a Johnson.

Najčastejšie citovaným sa stal zoznam 103 "záhadný úmrtí", vypracovaný Jiom Marrsom. To, čo autor zabudol dodať, je fakt, že pri vyšetrovaní vypočuli (alebo inak prešetrili) viac ako 10-tisíc ľudí. Žiadny z vyšetrovateľov tohto prípadu ani z tých, ktorí o ňom písali, nezomrel neprirodzenou smrťou, väčšina z nich žije dodnes. Stále žijú aj kľúčoví svedkovia, ktorí tvrdili, že videli či počuli druhého strelca. Žije dokonca i drvivá väčšina tých, ktorí boli označení za "druhého strelca".

V roku 1978 počas znovuotvorenia prípadu zomrelo zo všetkých 10-tisích vyšetrovaných 101 ľudí, zväčša nevýznamných svedkov. Väčšina z nich (53) zomrela prirodzenou smrťou, 24 na infarkt. Zavraždených bolo iba 14 ľudí a jediný, kto našiel spojitosť medzi ich vraždou a smrťou Kennedyho, bol Jim Marrs.

Hoci od atentátu na Kennedyho ubehlo už 40 rokov, mýty a legendy o ňom sa nedarí rozptýliť. Naopak sa zdá, že čím košatejšia teória konšpirácie vznikne, tým väčšiu pozornosť jej médiá venujú.

Kauza Kennedy skutočne ešte nebola uzavretá. Žiaľ, nedá sa ani očakávať, že sa tak stane v blízkej budúcnosti, ak renomované médiá budú dávať priestor neovereným a unáhleným kritikám.

Ivan Brož vo svojom príspevku tvrdí, že vražda Kennedyho bola "zlovestným dielom sprisahania... proti jeho sľubu začať tvoriť slobodnejší a svetlejší svet". Ak to tak je, potom spôsob, akým boli po 40 rokoch kritizované závery Warrenovej komisie, je "sprisahaním" proti dôslednosti a vedeckému prístupu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

K akej poviedke má zajtra pribudnúť kapitola??

Srdcová kráľovná 28.6% (2)
Panenská vdova 14.3% (1)
Kráľovná 42.9% (3)
Navždy tou druhou 14.3% (1)

Komentáře

1 Liliane Evans Liliane Evans | E-mail | Web | 26. září 2009 v 16:51 | Reagovat

straaše aujímavé...vážne...nežartujem, veľmi pekné :):):)

2 Liliane Evans Liliane Evans | E-mail | Web | 27. září 2009 v 11:16 | Reagovat

my-life-is-a-music.blog.cz , táákže to je moj 2. blog. tak ked mi das koment tak ja ti dam koment s prezyvkou Miley, ked na moj 1. blog tak preyvka Liliane Evans :).
Diki :):):), tesim sa na tvoju navstevu na mojom 2. blogu:):):)

3 Liliane Evans Liliane Evans | E-mail | Web | 29. září 2009 v 17:00 | Reagovat

no to som na to zvedavá :D ako budu chlapci recitovať Mor ho! :D:D:D:D:D:D

4 fast fast | E-mail | Web | 7. června 2016 v 14:42 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama